Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku istnieje od 70 lat. Powstała w październiku 1944 roku. Historia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku jest nierozerwalnie związana z powojennym rozwojem życia społeczno– politycznego i gospodarczego powiatu i miasta Otwocka. Wśród kilkunastu założycieli Spółdzielni aktywnymi jej rzecznikami byli działacze: Ryszard Tegielski, Stanisław Więcławski, Włodzimierz Dziewięcki, Henryk Jasiński i Zygmunt Fornalczyk. Założyciele Spółdzielni zapewne nie myśleli, że zapoczątkują egzystencję tak okazałej organizacji.
Pierwszy sklep uruchomiono przy ul. PZPR w Otwocku. Sklep ten obecnie nie istnieje. Mieścił się w prywatnym domu. W tym samym czasie Zarząd Spółdzielni przejął pomieszczenia w Otwocku przy ul. Warszawskiej 27. Uruchomiono również sklep nr 2 przy rynku i sklep z artykułami piśmiennymi w lokalu przy Warszawskiej. Głównym celem i obowiązkiem tych placówek było rozprowadzanie podstawowych artykułów żywnościowych w systemie kartkowym. W 1945 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Tęcza”. W latach 1945-1947 przybyły Spółdzielni kolejne 4 sklepy. W roku 1950 Spółdzielnia rozszerzyła działalność o piekarnię przy ul. Dzierżyńskiego i piekarnię przy ul. Świderskiej. Pod koniec roku 1951 Spółdzielnia „Tęcza” zrzeszała 1.934 członków i prowadziła 28 placówek handlowych, 6 produkcyjnych. W roku 1952 Spółdzielnia liczyła już 48 placówek handlowych, 3 piekarnie, 3 masarnie, 2 zakłady gastronomiczne. W latach 1953-1956 liczba placówek handlowych wzrosła do 71, a liczba członków Spółdzielnido 2.347 osób.
Przez kolejne lata wzrastała liczba członków Spółdzielni, przybywało nowych placówek handlowych. Część z nich Spółdzielnia pozyskiwała poprzez adoptowanie budynków już istniejących, inwestowano również w budowę nowych obiektów. Spółdzielnia dynamicznie rozszerzała zasięg swojego działania - posiadała sklepy w Śródborowie, Otwocku, Świdrze, Józefowie i Michalinie. W latach późniejszych doszły placówki położone w Wesołej, Zakręcie, Sulejówku i Miłosnej. Wraz z kolejną reformą i nowym podziałem administracyjnym kraju, Spółdzielnia oddała placówki handlowe w Wesołej, Sulejówku i Miłosnej, a pozyskała nowe w Jabłonnej, Świerku i Wólce Mlądzkiej . Po roku 1989, po transformacji i liberalizacji handlu, dostosowanie handlu do reguł wolnego rynku nie było łatwe. Do naszego kraju zaczęły masowo wkraczać korporacje handlowe o kapitale zagranicznym i nasz „Społemowski” handel na przestrzeni paru lat zmniejszył się do obecnego posiadania.
W 2009 roku "Społem" PSS w Otwocku prowadził działalność w 15 placówkach handlowych z czego 14 obiektów to sklepy spożywcze i jeden tekstylno-odzieżowy. Wszystkie sklepy PSS są zmodernizowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt.
W 16 obiektach jest prowadzona działalność przez 52 dzierżawców. Obecnie jesteśmy największą siecią handlową w Otwocku, konkurujemy z licznymi podmiotami handlowymi, na co dzień zmagamy się z trudnościami po to, by zdobywać zaufanie klientów i cieszyć się dobrą opinią na naszym rynku.
Największym potencjałem Spółdzielni są nasi pracownicy i członkowie, którzy pracują i działają na rzecz Spółdzielni od wielu lat.KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku, Powstańców Warszawy 17, 05-400 Otwock.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.otwock.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym sekretariat@pssotwock.com.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.otwock.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej